Vízimalom

vizimalom-alap

1 ömlesztett búza fogadógarat 2 zsákos felöntőgarat 3 búzakamra 4 búza felvonó 5 konkolyozó 6 hámozógép 7 őrleményfelvonók 8 dara felöntőgarat 9 darafelvonó 10 lisztkeverő kamra 11 törető 12 kiőrlő 13 daraőrlő hengerszékek 14 daratisztító 15 gyalu-pad

 

vizimalom

A XIX. század közepétől 1950-ig, az államosításig működő malom a Baranya megyei 360 – az országban működő több ezer – vízimalom egyike volt. A malmot Schaff Károly tervei alapján építették, utolsó tulajdonosa Nicsinger Henrik volt, akit sváb származása miatt kitelepítettek. A malom berendezéséből az államosítást követően semmi nem maradt. Darálóként működött rövid ideig, majd a termelőszövetkezet magtára lett, egy ideig lakóépületként is használták.

A malom helyreállítása pár fényképfelvétel és a Gutheil István – aki ebben a malomban volt molnársegéd – emlékezetében megmaradtak alapján 1970-ben történt. A helyreállításhoz a hiányzó berendezések a zengővárkonyi, a pécsváradi és a kökénypusztai patakmalmokból kerültek ide. Kiválasztás szempontja az volt, hogy a választott gépek megegyezzenek azokkal, amelyek itt működtek, s a felújítást követően a malom működőképes legyen.

orles

A malom az 1970–1994 közötti időben csak múzeumként volt megtekinthető. Újbóli működésbe állítása 1994-ben, a Baranya megyei Múzeumok Igazgatósága és az Orfűi Önkormányzat hozzájárulásával és az Orfűi Vízimalom Bt. közel egyéves munkájával valósult meg. A malomban látható és újra üzemelő berendezések a századforduló idejéből származnak.

A hengerőrlést már jóval a századfordulót megelőzően alkalmazták. (Széchenyi István alapította az Első Magyar Hengermalom Részvénytársaságot). A malomipar berendezésinek tökéletesítése, a magasőrlési eljárás kifejlesztése magyar szakemberek – Ganz Ábrahám, Mechwart András és Haggenmacher János – nevéhez fűződik, és terjedt el a világ minden pontjára. Munkájuk eredménye a “Magyar magasőrlés” őrlési eljárás és egy tökéletesített malomipari gépcsalád. Kiváló munkájuknak köszönhetően a ma gyártott malomipari gépek csak külső megjelenésben térnek el, kiegészítve a mai technika automatizálási berendezéseivel. Az Orfűi Vízimalom koros berendezéseivel őrölt lisztek a mai minőségi, mennyiségi elvárásoknak minden tekintetben megfelelnek, mivel minden olyan gép megtalálható itt, amely ezt biztosítani tudja.

 

 A vízimalom működése

A malomba érkező búza átvétele (1) a külső fogadógarat vagy a (2) zsákos beöntő garaton keresztül történik. A (4) serleges felvonó segítségével kerül a búza a (3) tároló kamrába. A búza az őrlést megelőzően egy tisztító gépsoron halad végig. A padláson elhelyezett hasábszita a búzánál nagyobb és kisebb szemét, hulladék (por, homok, földrög, kavics, stb.), (5) a triőr a takarmányként hasznosítható törtszem, apadtszem, gyommagvak kiválasztását, a (6) hámozógép pedig a búza külső felületére tapadt porszennyeződés lesúrolását végzi.

orlo

Ezt követően kerül a mag a malomtérbe őrlésre. A gépek között a búza és az őrlemények szállítását (4, 7, 9) serleges felvonók végzik (függőleges facsövekben végtelenítet hevederekre rögzített serlegek). Az őrlés a (11) törethengerszéken indul. A két egymással szembe forgó, különböző kerületi sebességű rovátkolt acél hengerpár végzi a gabona aprítását. Az őrleményt a felvonója (7) a padláson működő síkszitára szállítja. A szita ezt az őrleményt három részre, kenyérlisztre, ami a (6) lisztkamrába, búzadarára, ami a (14) daratisztító gépre kerül további osztályozásra, valamint átmenetre osztályozza. Ezt tovább kell őrölni ezért ismételten a törethenger feletti kamrarendszer egy üres cellájába kerül. Ezen a hengerszéken ez a folyamat még háromszor ismétlődik meg. Ezt követően a szita átmenete a (12) kiőrlő hengerekre kerül (finomabb rovátkák), ahol még ismételten négyszer töretési folyamaton megy át. A (14) daratisztító lengőasztala a rákerülő őrleményt három részre, nagyság szerint finom és goromba darára, valamint dercére (már nem dara, de még nem liszt) választja szét. A gép két végén folyó anyagfüggönyből fajsúly szerinti osztályozással a tisztítólevegő elszívja a daránál könnyebb lisztet és korpát, amelyek daratisztító oldalán lévő kivezető nyílások alatti sajtárokba folynak.

orlo-2

A (13) dara és derceőrlő hengerszékeken (sima felületű őrlőhengerek) először a goromba, majd a finomdara és ezt követően a dercék előrlése történik finomlisztekké. A malomban a koros gépeken történő őrlés megegyezik a hajdani kismalmokra jellemző őrlési módokkal; lisztjeink, a malom illata az idősebb korosztály emlékeiben újra feleleveníti azokat az éveket, élményeket, mikor a szüleikkel a saját termésű gabonájukat vitték őröltetni a malomba. A Malommúzeum felújítása és a víz visszavezetése a malomhoz Az Orfűi Vízimalom Bt. a Nemzeti Kulturális Örökség minisztériumának ’P99 pályázati támogatásával 1999-ben kezdte meg a Malommúzeum századforduló idejének megfelelő helyreállítását. Első ütemben történt a malomépület cserépfedésének felújítása, az alsó malomárok medertisztítása, a boltozott átereszcsatorna támfal helyreállítása. A vízikerék teljes felújítása is az első ütem kertében történt. A ’P2000 program keretében indult meg a malomra vezető felső és árapasztó árok meder tisztítása, zsilipjeinek és műtárgyainak helyreállítása.

A 2001. augusztus 20-i átadást követően ismételten az Orfű patak vize adja az energiát a koros gépeken történő őrléshez.